AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT - Rozhodnutí o technické přestávce

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. dne 19. 12. 2017 rozhodlo, že v období od 29. 12. 2017 do 4. 1. 2018 se v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka uskuteční z technických důvodů technická přestávka.

V období technické přestávky nebude společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. z technických důvodů předávat pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, čímž se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek, a to výhradně v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. konaného dne 19. prosince 2017 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2017, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2018.