Oznámení o aktualizaci statutů

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, PSČ 110 15, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že v souvislosti s dokončením vnitrostátní fúze sloučením bude od 1. 1. 2018 jako nástupnická společnost spravovat rovněž investiční fondy, které byly do 31. 12. 2017 obhospodařované zanikající společností Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „ Pioneer IS“).

V této souvislosti Společnost provedla k 1. 1. 2018 aktualizaci statutů níže uvedených fondů, které obhospodařuje nebo administruje. Do statutů těchto fondů byla doplněna informace o završení fúze obou společností, dále došlo k aktualizaci seznamu vedoucích osob Společnosti a seznamu investičních fondů, které Společnost od 1. 1. 2018 obhospodařuje nebo administruje, o fondy dříve spravované společností Pioneer IS.

Aktuální verze statutů jsou k dispozici na webových stránkách.