AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT - Rozhodnutí o technické přestávce

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. dne 7. 3. 2018 rozhodlo, že ve dnech 14. 3. 2018 - 23. 3. 2018 nebude z technických důvodů možné předávat pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, a to v případě těchto produktů:
• Partners MIX 7
• Partners MIX 10
• Partners MIX 12
• Partners MIX 13

Zároveň výše uvedené ustanovení platí ve dnech 17. 3. 2018 - 23. 3. 2018 u těchto produktů:
• Amundi Funds II - Euro Cash Plus,
• Amundi Funds II - Indian Equity,
• Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus,
• Amundi Funds II - Commodity Alpha,

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. naleznete zde.

Děkujeme za pochopení