Amundi Czech Republic přesouvá správu fondů z Vídně do Prahy

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s. přesouvá k 19. březnu 2018 řízení portfolií devíti fondů původní české rodiny Pioneer, nyní Amundi CR, z Vídně do Prahy. Spolu s těmito fondy se do Prahy vrací i manažer akciových portfolií Petr Zajíc.

K přesunu správy původní české rodiny fondů Pioneer (Nyní fondy rodiny Amundi CR) dochází z několika důvodů. Tím hlavním je výrazné navýšení majetku pod správou (AUM) v důsledku spojení Pioneer Investments s francouzskou Amundi (lokálně prostřednictvím bývalé IKS KB, a. s.) a také díky posílení týmu profesionálů z řad portfolio manažerů.

Datum přesunu správy fondů bylo zvoleno také v souvislosti se změnou operačního systému správy portfolií a přechodem na globální operační systémy Amundi.

Společně se správou fondů se z Vídně do Prahy vrací i Petr Zajíc, senior portfolio manager. Na starosti bude mít, kromě správy akciových portfolií české rodiny fondů, nadále i investiční poradenství pro akciová portfolia rakouských a rumunských fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Dluhopisová portfolia bude mít na starosti Markéta Jelínková, která spravuje dluhopisové fondy Amundi již od roku 2002.

Amundi Czech Republic v současné době v tuzemsku spravuje aktiva v hodnotě 8,6 miliardy eur (2 019 miliard CZK). Údaje ke konci roku 2017.

Celá tisková zpráva k přesunu správy fondů je zde.