Amundi Czech Republic představuje další dva klíčové lidi

Na pozici místopředsedy představenstva a ředitele úseku investic (Chief Investment Officer) byl jmenován Tony du Prez, který působil od roku 2015 až do spojení Amundi s Pioneer Investments v IKS KB. Provozní ředitelkou (Chief Operations Officer) byla jmenována Vendulka Klučková, která předtím pracovala na obdobné pozici pro skupinu Pioneer Investments.

Tony du Prez (35) byl ve skupině Amundi Czech Republic jmenován ředitelem úseku investic (Chief Investment Officer). Ve společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. byl zároveň jmenován místopředsedou představenstva a ve společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. je pak také jeho členem. Před zahájením kariéry v Amundi působil od roku 2006 v Société Générale, nejprve jako short-term trader a následně jako manažer fondu peněžního trhu. V roce 2010 se stal vedoucím krátkodobých investic v Société Générale Gestion patřící pod skupinu Amundi, a vedl tak tým, který spravoval více než 22 miliard eur prostřednictvím otevřených fondů zejména pro institucionální a korporátní investory. V roce 2015 byl jmenován místopředsedou představenstva a náměstkem ředitele pro investice v Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.. Tony du Prez je držitelem magisterského titulu v oboru správy majetku a soukromého bankovnictví z univerzity Paris Dauphine. Druhý magisterský titul má pak v oboru finančního trhu, institučních úspor a správy majetku z univerzity v Poitiers.

Provozní ředitelkou skupiny Amundi Czech Republic a zároveň i členkou představenstva společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. byla jmenována Vendulka Klučková (50). Významné pracovní zkušenosti získala v Živnostenské bance, kde pracovala v oddělení investičního bankovnictví. V ŽB Trust pak do roku 2000 zastávala taktéž pozici portfolio manažerky. Do Pioneer Investments nastoupila v roce 2004 na pozici provozní ředitelky. Od roku 2008 do roku 2017 pak působila jako provozní ředitelka pro region střední a východní Evropy. Vendulka Klučková vystudovala Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze se specializací na management a ekonomiku. Dále je držitelkou magisterského titulu v oboru Business Administration z americké univerzity Sacred Heart.