Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek a Informací pro zákazníky


Dovolujeme si Vás informovat, že dne 23. května 2018 schválilo představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“) aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek a Informací pro zákazníky a dále Obchodních podmínek pro obhospodařování a Informací pro zákazníky pro obhospodařování, na jejichž základě Vám Společnost poskytuje investiční službu obhospodařování (individuální portfolio management, produkty Rentier 3S a U invest). Všechny tyto dokumenty nabydou účinnosti k 25. 5. 2018.


Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 25.5.2018

Informace pro zákazníky platné a učinné od 25.5.2018

K této aktualizaci dokumentů Společnost přistoupila výlučně v souvislosti s tím, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Nařízení GDPR).