Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*Fitch Ratings "AM2+"
       Asset Manager Rating

 

 

Skupina Pioneer Investments nechala vypracovat o sobě hodnocení a to agenturou Fitch Ratings. Ohodnocení celé skupiny, jakožto správce finančních prostředků, obsahuje posouzení kvality různých oblastí činnosti skupiny, tj. od obchodních strategií, investičního procesu až po administrativní a technické prostředí. Agentura Fitch Ratings udělila centrům skupiny Pioneer Investments v Miláně, Dublinu a Bostonu první rating „AM2“ v květnu 2004. Po revizi v roce 2005 zvýšila agentura hodnocení kvality všech parametrů ovlivňující celkový rating a obdrželi jsme „AM2 +“.
Centra v Praze, Varšavě a Singapuru nejsou do hodnocení zatím zahrnuta.

  Duben 2004 - Fitch ratings "aa"  
  Květen 2004 - Fitch ratings "AM2"*  
  Květen 2005 - Fitch ratings "AM2+"  

*(Došlo k přejmenování ratingu vzhledem ke změně stupnice ratingu. Vypovídací hodnota ratingu je nezměněná)

Vybrané části z hodnotící zprávy agentury Fitch Ratings.
Zvýšení ratingu odráží mnohé úspěchy, kterých skupina dosáhla. Její technologická platforma se zdokonalila, a to zejména po implementaci společného nástroje monitorování portfolií fondů po celé Evropě, globálního analytického portálu poskytujícího přístup ke všem informacím o analýzách, portfoliích fondůn a protokolu „Fix“ pro obchodníky s akciemi v Evropě. Také správa a řízení skupiny (corporate governance) byla posílena jmenováním nezávislého předsedy do představenstva holdingové společnosti, ve kterém hlavní roli hrají nezávislí ředitelé. Stejně významné jsou změny ve vrcholovém vedení, kdy výkonný ředitel přebírá odpovědnost za správu aktiv a privátní bankovnictví, bývalý globální investiční ředitel přebírá úlohu zástupce výkonného ředitele a bývalý vedoucí výzkumu se stává globálním investičním ředitelem. Tyto změny ilustrují strategický význam oblasti správy aktiv pro akcionáře skupinyi, kterým je Unicredito Italiano („UniCredito”, s ratingem ‘AA-/F1+’, pozitivní výhled) a schopnosti skupiny Pioneer Investments udržovat kontinuitu řízení.

Shrnutí ratinguHodnocení Pioneer Investments
Skupina Pioneer Investments se s novým ratingem na „AM2+“ úspěšně dostala mezi úzkou skupinu nejlepších a hodnocených takto vysoko. V tabulce jsou uvedeny další globální správci aktiv, kteří se přiblížily tomuto hodnocení.

Rating Rozsah Správce aktiv
AM2+ globální Pioneer Investment
AM2+ globální Société Générale AM
AM2+ globální BNP Paribas AM
AM2 globální Invesco
AM2 globální Fortis Investment

O ratingu agentury Fitch Ratings
Význam ratingů agentury Fitch Ratings od jejích počátků, kdy fungovala jako ratingová služba pro dluhopisy a emitenty cenných papírů, vzrostl. Na vyspělých finančních trzích je rating produktů, včetně podílových fondů, již dlouho považován za důležitý marketingový nástroj. Rozšíření ratingové služby tak, aby pokrývala celou společnost zabývající se správou aktiv, zahrnuje širší perspektivu, která si klade za cíl ověřit efektivnost celého procesu rozhodování a implementace, který si společnost vytvořila. Z hlediska klienta představuje rating poskytnutý správci aktiv jakýsi certifikát kvality jeho činností a důslednosti, s jakou jsou peníze na nejrůznějších místech světa spravovány.