Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
17.1.2018 1227,06 Kč −0,4212%
Pioneer Funds - Top European Players
17.1.2018 2216,23 Kč −0,0920%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
17.1.2018 841,05 Kč 0,1274%
Pioneer - akciový fond
17.1.2018 1,1356 Kč 0,2206%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
17.1.2018 2718,82 Kč 1,0199%
Pioneer Funds - Global High Yield
17.1.2018 1392,07 Kč 0,0417%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
17.1.2018 1214,05 Kč 0,1427%
Pioneer Funds - Strategic Income
17.1.2018 1390,8300 Kč −0,0841%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
17.1.2018 1486,71 Kč 0,1536%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
17.1.2018 1487,16 Kč 0,0168%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
17.1.2018 458,04 Kč −0,1439%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
17.1.2018 33,66 $ −0,3847%
Pioneer - obligační plus
17.1.2018 1,2273 Kč −0,2763%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
17.1.2018 1611,21 Kč 0,4182%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
17.1.2018 886,08 Kč 0,0870%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
17.1.2018 1190,14 Kč 0,1363%
Nastavení...
*

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0353248106,   Číslo fondu: 293
EUR USD
  Americký akciový fond

Denní informace k 17.1.2018

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 220,01 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 17.1.2018

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 12.12.2008 340,02% 17,67%
za posledních 5 let 113,64% 16,39%
za poslední 3 roky 30,81% 9,36%
za poslední 2 roky 26,02% 12,24%
za poslední rok 9,81%  
za posledních 6 měsíců 4,67%  
za poslední 3 měsíce 4,32%  
za poslední 1 měsíc 0,63%  
od začátku roku 3,31%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi