Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
19.1.2017 1240,05 Kč −0,3095%
Pioneer Funds - Top European Players
19.1.2017 2009,86 Kč 0,0085%
Pioneer - akciový fond
19.1.2017 1,0094 Kč −0,5615%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
19.1.2017 33,85 $ −0,4119%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
19.1.2017 2275,43 Kč −0,0101%
Pioneer Funds - Global High Yield
19.1.2017 1328,64 Kč −0,0977%
Pioneer Funds - Strategic Income
19.1.2017 1390,9400 Kč −0,1300%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
19.1.2017 1199,89 Kč 0,0242%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
19.1.2017 1475,51 Kč 0,0034%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
19.1.2017 1391,41 Kč −0,2802%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
19.1.2017 458,08 Kč −0,1961%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
19.1.2017 732,09 Kč −0,3430%
Pioneer - obligační plus
19.1.2017 1,2630 Kč −0,3000%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
19.1.2017 1323,58 Kč −0,2983%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
19.1.2017 899,94 Kč −0,1010%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
19.1.2017 1160,09 Kč 0,2246%
Nastavení...

*Fondy Pioneer

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Evropské akciové fondy
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 204 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Core European Equity USD 304 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Euroland Equity EUR 203 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Euroland Equity USD 303 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Target Income CZK_Hedged 169 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Target Income CZK_Hedged_D 12200 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR 269 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 22200 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 290 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Equity Value USD 390 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Potential EUR 259 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Potential USD 359 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Research EUR 206 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - European Research USD 306 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Italian Equity EUR 201 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Italian Equity USD 301 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Top European Players CZK_Hedged 107 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Top European Players EUR 207 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Top European Players USD 307 link link link PDF PDF link
Globální akciové fondy
Pioneer - akciový fond CZK 003 link link link PDF PDF link
Pioneer All-Star Selection (třída A) CZK 015 link link link PDF PDF link
Pioneer All-Star Selection (třída I) CZK 016 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 260 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Ecology USD 360 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Equity Target Income CZK_Hedged_D 17800 link link link - PDF link
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR 278 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR_D 27800 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD 378 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD_D 37800 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Select EUR 261 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Global Select USD 361 link link link PDF PDF link
Americké akciové fondy
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 280 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 380 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - North American Basic Value EUR 253 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - North American Basic Value USD 353 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 293 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 393 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 219 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 319 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund CZK_Hedged 122 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 222 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 322 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Research EUR 217 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Research USD 317 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Research Value EUR 292 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - U.S. Research Value USD 392 link link link PDF PDF link
Akciové fondy rozvíjejících se trhů a dálného východu
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth CZK_Hedged 1280 link link link PDF PDF link
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 251 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 351 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity CZK 114 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 214 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 314 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 246 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 346 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - China Equity EUR 250 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - China Equity USD 350 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Indian Equity EUR 296 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Indian Equity USD 396 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 223 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 323 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Latin American Equity EUR 295 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Latin American Equity USD 395 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Russian Equity EUR 2180 link link link PDF PDF link
Pioneer Funds - Russian Equity USD 3180 link link link PDF PDF link

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.