Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*Fondy Pioneer

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Dluhopisové fondy
Amundi Fund Solutions - Conservative CZK_Hedged 1290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 2290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 3290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - obligační fond CZK 005 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - obligační plus CZK 012 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR 264 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD 364 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy CZK_Hedged 1990 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond CZK_Hedged 139 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 239 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 339 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR 2100 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD 3100 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term CZK_Hedged 1940 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term EUR_Hedged 2940 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 279 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 224 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Bond USD 324 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 225 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 325 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond CZK_Hedged 147 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 247 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR_D 24700 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 281 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 381 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Optimal Yield EUR 258 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield CZK_Hedged 1490 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR 249 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD 349 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income CZK_Hedged 141 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 255 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 241 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 341 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond EUR 254 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond USD 354 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 237 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 337 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 CZK_Hedged_D 12300 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR_Hedged_D 21300 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Euro Financials Recovery 2018 CZK_Hedged 1130 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID
Amundi S.F. - Euro Financials Recovery 2018 EUR_D 22300 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi