Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

*Fondy Pioneer

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Smíšené fondy
Amundi Fund Solutions - Balanced CZK_Hedged 1270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 2270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 3270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - dynamický fond CZK 001 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020 CZK 017 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Flexible Opportunities CZK_Hedged 1200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Flexible Opportunities EUR 2200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Flexible Opportunities EUR_Hedged 2210 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Flexible Opportunities USD 3200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 300 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income CZK_Hedged 1250 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income CZK_Hedged_D 12500 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR 2250 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income USD 3250 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR 2240 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD 3240 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi