Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
16.1.2018 1232,25 Kč 0,0512%
Pioneer Funds - Top European Players
16.1.2018 2218,27 Kč −0,1827%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
16.1.2018 839,98 Kč −0,0868%
Pioneer - akciový fond
16.1.2018 1,1331 Kč 0,2832%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
16.1.2018 2691,37 Kč −0,1125%
Pioneer Funds - Global High Yield
16.1.2018 1391,49 Kč −0,0503%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
16.1.2018 1212,32 Kč 0,1371%
Pioneer Funds - Strategic Income
16.1.2018 1392,0000 Kč 0,0553%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
16.1.2018 1484,43 Kč 0,0391%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
16.1.2018 1486,91 Kč 0,1199%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
16.1.2018 458,70 Kč 0,3083%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
16.1.2018 33,79 $  
Pioneer - obligační plus
16.1.2018 1,2307 Kč −0,0974%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
16.1.2018 1604,50 Kč 0,0449%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
16.1.2018 885,31 Kč 0,0215%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
16.1.2018 1188,52 Kč 0,1863%
Nastavení...
*

PARVEST Bond Euro - EUR

  Správcovská společnost: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX ECFS,   ISIN: LU0075938133,   Číslo fondu: 4157
EUR
  Dluhopisový fond

Denní informace k 15.1.2018

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 220.65 EUR

Vývoj ceny podílového listu v EUR


Zdroj: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX ECFS

Společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. neodpovídá za správnost, aktuálnost ani kompletnost výše uvedených údajů.

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Veškeré zde uveřejňované informace mají pouze informativní charakter. Obsah stránky je připravován ze zdrojů, které společnost Amundi Czech Republic Asset Management a.s. pokládá za důvěryhodné, nicméně za správnost, aktuálnost a kompletnost takových informací v žádném případě neodpovídá. Společnost Amundi Czech Republic Asset Management a.s. v žádném případě neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné z těchto internetových stránek, ani za jejich obsah a za závazky jejich provozovatelů.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem a sdělením klíčových informací fondů, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím zástupců příslušných manažerských společností, případně elektronicky na internetových stránkách příslušné manažerské společnosti nebo fondu. Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a podmínkami pro ČR. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.