Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Společnosti skupiny Amundi v České republice

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

 • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15, IČ 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
 • české fondy skupiny Amundi
 • fondy pro nadace
 • fondy kvalifikovaných investorů

Představenstvo

 • Franck du Plessix, předseda představenstva
 • Pavel Hoffman, místopředseda představenstva
 • Tony du Prez, místopředseda představenstva

Dozorčí rada

 • Fathi Jerfel
 • Christophe Lemaire
 • Yann Robin Dumontheil

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

 • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483
 • agent pro zahraniční fondy
 • výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • obhospodařování individuálních portfolií
 • poradenská činnost týkající se investování do produktů skupiny Amundi
 • přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů skupiny Amundi

Představenstvo

 • Mgr. Roman Pospíšil, MBA, předseda představenstva
 • Ing. Vendulka Klučková, člen představenstva
 • Ing. Petr Šimčák, CFA, člen představenstva

Dozorčí rada

 • Werner Kretschmer
 • Stefano Pregnolato
 • Jiří Kunert
 • Christophe Eugéne Jean Lemarie

V Praze dne 1. listopadu 2017