Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
19.5.2017 1278,82 Kč 0,7246%
Pioneer Funds - Top European Players
19.5.2017 2179,82 Kč 0,7064%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
19.5.2017 765,43 Kč 0,4488%
Pioneer - akciový fond
19.5.2017 1,0339 Kč 0,4762%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
19.5.2017 31,60 $ −0,6289%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
19.5.2017 2353,00 Kč 0,5409%
Pioneer Funds - Global High Yield
19.5.2017 1360,32 Kč 0,1915%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
19.5.2017 1204,77 Kč 0,0640%
Pioneer Funds - Strategic Income
19.5.2017 1402,4300 Kč 0,0278%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
19.5.2017 1481,84 Kč 0,1812%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
19.5.2017 1439,77 Kč 0,2137%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
19.5.2017 456,33 Kč 0,5154%
Pioneer - obligační plus
19.5.2017 1,2736 Kč 0,0314%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
19.5.2017 1422,21 Kč 0,8946%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
19.5.2017 888,74 Kč 0,2120%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
19.5.2017 1165,14 Kč 0,0764%
Nastavení...

*Základní informace o programu Zlatá rybka

Poskytovatel investiční službyPioneer Asset Management, a.s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.2120710073/2700
Variabilní symbolEvidenční číslo smlouvy, uvedeno v pravém horním rohu smlouvy

Zlatá rybka je investiční program pro děti, který mohou využít rodiče dětí jakéhokoliv věku. Nabízí tři modelová portfolia s různým poměrem akciových a dluhopisových instrumentů v závislosti na době, po kterou chcete svým dětem investovat. Čím více se blíží konec investičního horizontu, tím větší je podíl konzervativnějších instrumentů, které chrání investice zhodnocené v předchozím období. Výhodou programu je diverzifikace do různých tříd aktiv s ohledem na investiční horizont a rizikový profil investora. Navíc se o portfolia nemusíte nijak starat, průběžnou správu vám zajistí zkušení profesionálové.
Zlatá rybka nabízí tři typy portfolií (linií), která pokrývají investiční období různé délky a která zahrnují různé investiční strategie. Jednotlivé linie jsou složeny z vybraných akciových a dluhopisových fondů, a to jak z Lucemburských tak i Českých fondů Pioneer Investments .

  roky akcie obligace peněžní trh
od do
 Růžová linie 1 (Dynamická) 10 25 93.50 % 5.00 % 1.50 %
 Fialová linie 2 (Balancovaná) 5 10 54.48 % 44.50 % 1.03 %
 Zelená linie 3 (Konzervativní) 0 5 24.96 % 74.20 % 0.84 %


  roky do konce investičního horizontu PF - Strategic Income Pioneer - akciový fond PF - Top European Players PF - Emerging Europe and Mediterranean Equity PF - U.S. Pioneer Fund Pioneer - obligační plus
 Růžová linie 1 (Dynamická) 10 - 25 let 5.00 % 30.00 % 16.00 % 32.00 % 17.00 %  
 Fialová linie 2 (Balancovaná) 5 - 10 let 12.00 % 20.50 % 8.00 % 18.50 % 8.50 % 32.50 %
 Zelená linie 3 (Konzervativní) 0 - 5 let 21.00 % 16.80 %   9.00 %   53.20 %


Skladba fondů a jejich podíly mohou být v jednotlivých liniích změněny. Podrobnější informace o produktu naleznete v Obchodních podmínkách.

Poznámky:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.